Prosjekt

Learning by doing – i samarbeid med Storhamar videregående skole

Learning by doing – i samarbeid med Storhamar videregående skole

I 2010 innledet Stoppested Verden og Storhamar videregående skole et spennende samarbeid. Elever ved Helse- og sosialfag deltar som vertskap på festivalen og får på denne måte verdifulle erfaringer innen kommunikasjon og sosialisering med barn og unge. De har forberedt seg godt på de ulike oppgave i skoletiden og vil fungere som reiseledere, publikumsverter og landeverter (verkstedsverter). Elevene er også en del av et buddy-prosjekt som innebefatter et samarbeid med Voksenopplæringen i Hamar og Ringsaker der eleve...
Jeg = ressurs – i samarbeid med Voksenopplæringen i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker samt regionens asyl- og transittmottak.

Jeg = ressurs - i samarbeid med Voksenopplæringen i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker samt regionens asyl- og transittmottak.

Stoppested Verden har et særlig fokus på voksne flyktninger og innvandrere og ønsker å være en arena også for disse. Det er denne gruppen som størst utfordringer med det å komme til et nytt land, skape et nytt liv samt delta aktivt i samfunnslivet for øvrig. Festivalen setter søkelys på holdningsendrende arbeid når det gjelder innvandrerkvinners status, respekt og verdi og gjennom praktisk samarbeid vise disse kvinner som ressurs og rollemodeller. Festivalen har siden 2008 samarbeidet med regionens voksenopplæring...
Vuggesanger – i samarbeid med Musikk og ungdom

Vuggesanger – i samarbeid med Musikk og ungdom

Stoppested Verden innleder i år et nytt samarbeid med Musikk og Ungdom. Årets prosjekt er en spennende satsing hvor barn på mottak i møte med den norske folkemusikeren Unni Løvlid skal utforske og dele vuggesanger fra sine respektive kulturer. Prosjektet starter allerede 24. mai og avsluttes på årets festival. Musikk og Ungdom har tre hovedoppgaver: - Å synliggjøre virksomhet for og med unge innenfor musikkområdet i Norge og utlandet - Å være en portal for ungdoms deltakelse i musikkprosjekter i inn- og utland - Å...
Festivalbilder
Head spin wannabeeDamini House of CultureGipsmaskerGet loud!SambaladiesBanda DeoyáVi kan hjelpeVictor Shehi
© Copyright 2010-2013 Stoppested Verden. All rights reserved. Utviklet av TaskCamp — taskcamp.no.