Samarbeidspartnere

Stoppested Verden søker samarbeidspartnere med felles mål; å etablere regionen som en av mangfold og forståelse, samt være inkluderende for de alle miljøer innen kultur og flerkulturelt mangfold.

Finansiering:

Leverandører:

Leverandører:

Leverandører:

Leverandører:

Leverandører:

Leverandører:

Leverandører:

 • <../../wp-content/uploads/2012/05/Sebamed_web-130x54.jpg)" href='http://www.stoppestedverden.no/wp-content/uploads/2012/05/Sebamed_web.jpg' target='_blank' rel='prettyPhoto[cat-42]' title="Sebamed_web" rel="lightbox">

Leverandører:

Leverandører:

Leverandører:

Leverandører:

Program:

Program:

Program:

Program:

Program:

Program:

Program:

Andre samarbeidspartnere:

Program:

Andre samarbeidspartnere:

Program:

Andre samarbeidspartnere:

Program:

Andre samarbeidspartnere:

Program:

Andre samarbeidspartnere:

Andre samarbeidspartnere:

.

.

.

 

 • Andre samarbeidspartnere:

  .

  .

  .

   

  Kulturskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  På kulturskolene rundt om bobler og koker det og produksjonen er høy. Årlig engasjeres kulturskolene i ulike prosjekt på festivalen. Dette spenner fra kunst til musikk og dans og bidragene kan sees og høres rundt om i he../../wp-content/uploads/2012/04/Tfk-farge-130x43.jpg)" href='http://www.stoppestedverden.no/wp-content/uploads/2012/04/Tfk-farge.jpg' target='_blank' rel='prettyPhoto[cat-44]' title="Tfk farge" rel="lightbox">

 • Andre samarbeidspartnere:

  .

  .

  .

   

  Kulturskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  På kulturskolene rundt om bobler og koker det og produksjonen er høy. Årlig engasjeres kulturskolene i ulike prosjekt på festivalen. Dette spenner fra kunst til musikk og dans og bidragene kan sees og høres rundt om i hele festivalparken.

  Barnehagene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Over 1500 barnehagebarn har siden 2008 deltatt i kunstprosjektet Her er jeg! – et kunstprosjekt om identitet initiert av Stoppested Verden. Vi opplever stadig voksende interesse fra regionens barnehagene for prosj../../wp-content/uploads/2012/05/teaterInnlandet_web1-107x90.jpg)" href='http://www.stoppestedverden.no/wp-content/uploads/2012/05/teaterInnlandet_web1.jpg' target='_blank' rel='prettyPhoto[cat-44]' title="teaterInnlandet_web" rel="lightbox">

 • Andre samarbeidspartnere:

  .

  .

  .

   

  Kulturskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  På kulturskolene rundt om bobler og koker det og produksjonen er høy. Årlig engasjeres kulturskolene i ulike prosjekt på festivalen. Dette spenner fra kunst til musikk og dans og bidragene kan sees og høres rundt om i hele festivalparken.

  Barnehagene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Over 1500 barnehagebarn har siden 2008 deltatt i kunstprosjektet Her er jeg! – et kunstprosjekt om identitet initiert av Stoppested Verden. Vi opplever stadig voksende interesse fra regionens barnehagene for prosjekter som tar opp ulike tema, og i år forventer vi over 1000 bidragsytere til  prosjektet Carnival!

  Grunnskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Årlig engasjeres skoleelever på regionens barne- og ungdomsskoler til ulike kunstprosjekt. Parken prydes av de ma../../wp-content/uploads/2012/04/UKM-130x78.jpg)" href='http://www.stoppestedverden.no/wp-content/uploads/2012/04/UKM.jpg' target='_blank' rel='prettyPhoto[cat-44]' title="UKM" rel="lightbox">

 • Andre samarbeidspartnere:

  .

  .

  .

   

  Kulturskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  På kulturskolene rundt om bobler og koker det og produksjonen er høy. Årlig engasjeres kulturskolene i ulike prosjekt på festivalen. Dette spenner fra kunst til musikk og dans og bidragene kan sees og høres rundt om i hele festivalparken.

  Barnehagene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Over 1500 barnehagebarn har siden 2008 deltatt i kunstprosjektet Her er jeg! – et kunstprosjekt om identitet initiert av Stoppested Verden. Vi opplever stadig voksende interesse fra regionens barnehagene for prosjekter som tar opp ulike tema, og i år forventer vi over 1000 bidragsytere til  prosjektet Carnival!

  Grunnskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Årlig engasjeres skoleelever på regionens barne- og ungdomsskoler til ulike kunstprosjekt. Parken prydes av de mange flotte bidragene fra engasjerte barn og lærere. Årets prosjekt knyttes til festivalens hovedsatsing Carnival!

  Voksenopplæringen i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker samt regionens asyl- og transittmottak.
  Stoppested Verden har et særlig fokus på voksne flyktninger og innvandrere. Det er denne gruppen som st../../wp-content/uploads/2012/05/globalbalancing-logo-130x39.jpg)" href='http://www.stoppestedverden.no/wp-content/uploads/2012/05/globalbalancing-logo.jpg' target='_blank' rel='prettyPhoto[cat-44]' title="globalbalancing-logo" rel="lightbox">

 • Andre samarbeidspartnere:

  .

  .

  .

   

  Kulturskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  På kulturskolene rundt om bobler og koker det og produksjonen er høy. Årlig engasjeres kulturskolene i ulike prosjekt på festivalen. Dette spenner fra kunst til musikk og dans og bidragene kan sees og høres rundt om i hele festivalparken.

  Barnehagene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Over 1500 barnehagebarn har siden 2008 deltatt i kunstprosjektet Her er jeg! – et kunstprosjekt om identitet initiert av Stoppested Verden. Vi opplever stadig voksende interesse fra regionens barnehagene for prosjekter som tar opp ulike tema, og i år forventer vi over 1000 bidragsytere til  prosjektet Carnival!

  Grunnskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Årlig engasjeres skoleelever på regionens barne- og ungdomsskoler til ulike kunstprosjekt. Parken prydes av de mange flotte bidragene fra engasjerte barn og lærere. Årets prosjekt knyttes til festivalens hovedsatsing Carnival!

  Voksenopplæringen i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker samt regionens asyl- og transittmottak.
  Stoppested Verden har et særlig fokus på voksne flyktninger og innvandrere. Det er denne gruppen som størst utfordringer med det å komme til et nytt land, skape et nytt liv samt delta aktivt i samfunnslivet for øvrig. Gjennom utvikling av en egen festivalskole har elever ved voksenopplæringen i 4 kommuner fått tilbud om et kursopplegg hvor ordinær skoleplan er viet festivalen Stoppested Verde../../wp-content/uploads/2012/05/minipicasso-logo-130x39.jpg)" href='http://www.stoppestedverden.no/wp-content/uploads/2012/05/minipicasso-logo.jpg' target='_blank' rel='prettyPhoto[cat-44]' title="minipicasso-logo" rel="lightbox">

  Andre samarbeidspartnere:

  .

  .

  .

   

  Kulturskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  På kulturskolene rundt om bobler og koker det og produksjonen er høy. Årlig engasjeres kulturskolene i ulike prosjekt på festivalen. Dette spenner fra kunst til musikk og dans og bidragene kan sees og høres rundt om i hele festivalparken.

  Barnehagene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Over 1500 barnehagebarn har siden 2008 deltatt i kunstprosjektet Her er jeg! – et kunstprosjekt om identitet initiert av Stoppested Verden. Vi opplever stadig voksende interesse fra regionens barnehagene for prosjekter som tar opp ulike tema, og i år forventer vi over 1000 bidragsytere til  prosjektet Carnival!

  Grunnskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Årlig engasjeres skoleelever på regionens barne- og ungdomsskoler til ulike kunstprosjekt. Parken prydes av de mange flotte bidragene fra engasjerte barn og lærere. Årets prosjekt knyttes til festivalens hovedsatsing Carnival!

  Voksenopplæringen i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker samt regionens asyl- og transittmottak.
  Stoppested Verden har et særlig fokus på voksne flyktninger og innvandrere. Det er denne gruppen som størst utfordringer med det å komme til et nytt land, skape et nytt liv samt delta aktivt i samfunnslivet for øvrig. Gjennom utvikling av en egen festivalskole har elever ved voksenopplæringen i 4 kommuner fått tilbud om et kursopplegg hvor ordinær skoleplan er viet festivalen Stoppested Verden. Samarbeidsmodellen er også overført til regionens asyl- og transittmottak med stort hell. Samarbeidet videreutvikles årlig.

 • .

  .

  .

   

  Kulturskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  På kulturskolene rundt om bobler og koker det og produksjonen er høy. Årlig engasjeres kulturskolene i ulike prosjekt på festivalen. Dette spenner fra kunst til musikk og dans og bidragene kan sees og høres rundt om i hele festivalparken.

  Barnehagene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Over 1500 barnehagebarn har siden 2008 deltatt i kunstprosjektet Her er jeg! – et kunstprosjekt om identitet initiert av Stoppested Verden. Vi opplever stadig voksende interesse fra regionens barnehagene for prosjekter som tar opp ulike tema, og i år forventer vi over 1000 bidragsytere til  prosjektet Carnival!

  Grunnskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Årlig engasjeres skoleelever på regionens barne- og ungdomsskoler til ulike kunstprosjekt. Parken prydes av de mange flotte bidragene fra engasjerte barn og lærere. Årets prosjekt knyttes til festivalens hovedsatsing Carnival!

  Voksenopplæringen i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker samt regionens asyl- og transittmottak.
  Stoppested Verden har et særlig fokus på voksne flyktninger og innvandrere. Det er denne gruppen som størst utfordringer med det å komme til et nytt land, skape et nytt liv samt delta aktivt i samfunnslivet for øvrig. Gjennom utvikling av en egen festivalskole har elever ved voksenopplæringen i 4 kommuner fått tilbud om et kursopplegg hvor ordinær skoleplan er viet festivalen Stoppested Verden. Samarbeidsmodellen er også overført til regionens asyl- og transittmottak med stort hell. Samarbeidet videreutvikles årlig.

  ../../wp-content/uploads/2012/05/exact-130x36.png)" href='http://www.stoppestedverden.no/wp-content/uploads/2012/05/exact.png' target='_blank' rel='prettyPhoto[cat-46]' title="exact" rel="lightbox">
 • .

  .

  .

   

  Kulturskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  På kulturskolene rundt om bobler og koker det og produksjonen er høy. Årlig engasjeres kulturskolene i ulike prosjekt på festivalen. Dette spenner fra kunst til musikk og dans og bidragene kan sees og høres rundt om i hele festivalparken.

  Barnehagene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Over 1500 barnehagebarn har siden 2008 deltatt i kunstprosjektet Her er jeg! – et kunstprosjekt om identitet initiert av Stoppested Verden. Vi opplever stadig voksende interesse fra regionens barnehagene for prosjekter som tar opp ulike tema, og i år forventer vi over 1000 bidragsytere til  prosjektet Carnival!

  Grunnskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Årlig engasjeres skoleelever på regionens barne- og ungdomsskoler til ulike kunstprosjekt. Parken prydes av de mange flotte bidragene fra engasjerte barn og lærere. Årets prosjekt knyttes til festivalens hovedsatsing Carnival!

  Voksenopplæringen i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker samt regionens asyl- og transittmottak.
  Stoppested Verden har et særlig fokus på voksne flyktninger og innvandrere. Det er denne gruppen som størst utfordringer med det å komme til et nytt land, skape et nytt liv samt delta aktivt i samfunnslivet for øvrig. Gjennom utvikling av en egen festivalskole har elever ved voksenopplæringen i 4 kommuner fått tilbud om et kursopplegg hvor ordinær skoleplan er viet festivalen Stoppested Verden. Samarbeidsmodellen er også overført til regionens asyl- og transittmottak med stort hell. Samarbeidet videreutvikles årlig.

  Festivalbilder
  Get loud!
 • .

  .

  .

   

  Kulturskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  På kulturskolene rundt om bobler og koker det og produksjonen er høy. Årlig engasjeres kulturskolene i ulike prosjekt på festivalen. Dette spenner fra kunst til musikk og dans og bidragene kan sees og høres rundt om i hele festivalparken.

  Barnehagene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Over 1500 barnehagebarn har siden 2008 deltatt i kunstprosjektet Her er jeg! – et kunstprosjekt om identitet initiert av Stoppested Verden. Vi opplever stadig voksende interesse fra regionens barnehagene for prosjekter som tar opp ulike tema, og i år forventer vi over 1000 bidragsytere til  prosjektet Carnival!

  Grunnskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Årlig engasjeres skoleelever på regionens barne- og ungdomsskoler til ulike kunstprosjekt. Parken prydes av de mange flotte bidragene fra engasjerte barn og lærere. Årets prosjekt knyttes til festivalens hovedsatsing Carnival!

  Voksenopplæringen i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker samt regionens asyl- og transittmottak.
  Stoppested Verden har et særlig fokus på voksne flyktninger og innvandrere. Det er denne gruppen som størst utfordringer med det å komme til et nytt land, skape et nytt liv samt delta aktivt i samfunnslivet for øvrig. Gjennom utvikling av en egen festivalskole har elever ved voksenopplæringen i 4 kommuner fått tilbud om et kursopplegg hvor ordinær skoleplan er viet festivalen Stoppested Verden. Samarbeidsmodellen er også overført til regionens asyl- og transittmottak med stort hell. Samarbeidet videreutvikles årlig.

  Festivalbilder
  Get loud!Indianer

  .

  .

  .

   

  Kulturskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  På kulturskolene rundt om bobler og koker det og produksjonen er høy. Årlig engasjeres kulturskolene i ulike prosjekt på festivalen. Dette spenner fra kunst til musikk og dans og bidragene kan sees og høres rundt om i hele festivalparken.

  Barnehagene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Over 1500 barnehagebarn har siden 2008 deltatt i kunstprosjektet Her er jeg! – et kunstprosjekt om identitet initiert av Stoppested Verden. Vi opplever stadig voksende interesse fra regionens barnehagene for prosjekter som tar opp ulike tema, og i år forventer vi over 1000 bidragsytere til  prosjektet Carnival!

  Grunnskolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  Årlig engasjeres skoleelever på regionens barne- og ungdomsskoler til ulike kunstprosjekt. Parken prydes av de mange flotte bidragene fra engasjerte barn og lærere. Årets prosjekt knyttes til festivalens hovedsatsing Carnival!

  Voksenopplæringen i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker samt regionens asyl- og transittmottak.
  Stoppested Verden har et særlig fokus på voksne flyktninger og innvandrere. Det er denne gruppen som størst utfordringer med det å komme til et nytt land, skape et nytt liv samt delta aktivt i samfunnslivet for øvrig. Gjennom utvikling av en egen festivalskole har elever ved voksenopplæringen i 4 kommuner fått tilbud om et kursopplegg hvor ordinær skoleplan er viet festivalen Stoppested Verden. Samarbeidsmodellen er også overført til regionens asyl- og transittmottak med stort hell. Samarbeidet videreutvikles årlig.

  Festivalbilder
  Get loud!IndianerDamini House of CultureNysgjerrigHead spin wannabeeØsterrikeVi kan hjelpeGipsmasker
  © Copyright 2010-2013 Stoppested Verden. All rights reserved. Utviklet av TaskCamp — taskcamp.no.