14
apr

Learning by doing – i samarbeid med Storhamar videregående skole

Foto: RicardofotoI 2010 innledet Stoppested Verden og Storhamar videregående skole et spennende samarbeid. Elever ved Helse- og sosialfag deltar som vertskap på festivalen og får på denne måte verdifulle erfaringer innen kommunikasjon og sosialisering med barn og unge. De har forberedt seg godt på de ulike oppgave i skoletiden og vil fungere som reiseledere, publikumsverter og landeverter (verkstedsverter). Elevene er også en del av et buddy-prosjekt som innebefatter et samarbeid med Voksenopplæringen i Hamar og Ringsaker der elever fra alle de nevnte skolene samarbeider om vertskapsrollene på festivalen.
Elever fra restaurant og matfag står for all catering av stab og utøvere under festivalen.

Festivalbilder
ForundringKirsti HougenGet loud!NysgjerrigDamini House of CultureSambaladiesMjøsa og omegn  sameforeningVictor Shehi
© Copyright 2010-2013 Stoppested Verden. All rights reserved. Utviklet av TaskCamp — taskcamp.no.