14
apr

Jeg = ressurs – i samarbeid med Voksenopplæringen i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker samt regionens asyl- og transittmottak.

Stoppested Verden har et særlig fokus på voksne flyktninger og innvandrere og ønsker å være en arena også for disse. Det er denne gruppen som størst utfordringer med det å komme til et nytt land, skape et nytt liv samt delta aktivt i samfunnslivet for øvrig. Festivalen setter søkelys på holdningsendrende arbeid når det gjelder innvandrerkvinners status, respekt og verdi og gjennom praktisk samarbeid vise disse kvinner som ressurs og rollemodeller.
Festivalen har siden 2008 samarbeidet med regionens voksenopplæring i et prosjekt som skal bidra til styrket identitet og integritet for flyktninger og innvandrere samt gi disse en arena for praktisk videreføring av språktrening, erfaring og kompetanse.
Gjennom utvikling av en egen festivalskole har elever ved voksenopplæringen i 4 kommuner fått tilbud om et kursopplegg hvor ordinær skoleplan er viet festivalen ”Stoppested Verden”. Målsetning er å engasjere elevene i praktisk arbeid med utgangspunkt i deres egne erfaringer, interesser og kompetanse. Videre er hensikten med dette å gi elevene muligheter for språktrening i en arbeidsrelatert situasjon samt samfunnsengasjement utover det offentlig forvaltning kan bidra til. Samarbeidsmodellen er også overført til regionens asyl- og transittmottak med stort hell. Deltakende elever kan sees som vertskap og aktører som viser deler av sin egen kultur.

Festivalbilder
GipsmaskerDamini House of CultureForundringØsterrikeKirsti HougenHead spin wannabeeSambaladiesVictor Shehi
© Copyright 2010-2013 Stoppested Verden. All rights reserved. Utviklet av TaskCamp — taskcamp.no.