6
mai

Bygg en bro

Stoppested Verden tror at det å bygge bro mellom mennesker og kulturer er med på å skape en bedre verden å leve i. Vi har ønsket å sette fokus på nettopp dette med kunstprosjektet ”Bygg en bro”.
Prosjektet ble initiert av i 2008 og har samlet over 500 barn fra mer enn 30 nasjonaliteter.
Skolene har valgt ulike kulturer og funnet symboler, mytiske figurer og mønstre som er representative for disse. De har reflektert over hva som er typisk for de ulike kulturene og om vi har noen symboler felles? Så har de latt symbolene vokse sammen og bli til et helt bilde. Bildene inneholder også en melding til publikum i form av ord som kan assosieres med brobygging. Bildene kan sees i trærne og utgjør en skog  av forbindelseslinjer og ord til ettertanke.

Festivalbilder
Banda DeoyáHead spin wannabeeVictor ShehiBody Rhythm FactoryDamini House of CultureMaskeverkstedØsterrikeRein
© Copyright 2010-2013 Stoppested Verden. All rights reserved. Utviklet av TaskCamp — taskcamp.no.